Koronografia serca

Koronografia serca, zwana również koronarografią, to jedno z najważniejszych badań diagnostycznych stosowanych w kardiologii. Jest to procedura umożliwiająca dokładną ocenę stanu naczyń wieńcowych, co pozwala lekarzom na zdiagnozowanie i ocenę różnych chorób serca oraz planowanie dalszego leczenia. W tym artykule omówimy koronografię serca, jej wskazania, przeciwwskazania, przebieg badania oraz ewentualne powikłania.

Koronografia czy boli?

Jednym z często zadawanych pytań przez pacjentów przed przeprowadzeniem koronografii jest czy badanie jest bolesne. Warto zaznaczyć, że koronografia serca jest wykonywana w warunkach znieczulenia miejscowego, co minimalizuje doznania bólowe podczas samej procedury. Pacjenci mogą odczuwać jedynie niewielkie dyskomforty związane z wprowadzeniem cewnika do naczynia.

Koronarografia – wskazania

Koronarografia jest zazwyczaj zalecana w przypadku podejrzenia choroby wieńcowej, czyli zwężenia lub niedrożności tętnic wieńcowych. Typowe wskazania do wykonania koronografii to:

 • Podejrzenie niedokrwienia mięśnia sercowego
 • Stany po zawale serca
 • Stany przed zabiegami rewaskularyzacyjnymi, takimi jak wszczepienie by-passów naczyniowych
 • Planowanie interwencji kardiologicznych

Koronarografia – przeciwwskazania

Choć koronarografia jest powszechnie stosowaną procedurą, istnieją również przeciwwskazania do jej wykonania. Najczęstsze z nich to:

 • Uczulenie na używane substancje kontrastowe
 • Zaburzenia krzepnięcia krwi
 • Poważne schorzenia nerek
 • Brak zgody pacjenta

Koronografia – jak wygląda?

Przed rozpoczęciem koronografii, pacjent zostaje przygotowany do zabiegu, a następnie poddawany miejscowej znieczulenie skóry w miejscu nakłucia. Następnie lekarz wprowadza cewnik do naczynia krwionośnego (zazwyczaj tętnicy udowej lub promieniowej) i prowadzi go do tętnic wieńcowych. Podczas wprowadzania cewnika, lekarz monitoruje obraz na ekranie rentgenowskim, aby precyzyjnie dostarczyć cewnik do właściwego miejsca. Po osiągnięciu celu, do naczyń wieńcowych wprowadza się kontrast, co umożliwia uzyskanie obrazu tych naczyń na monitorze. Cała procedura trwa zazwyczaj od kilkudziesięciu do kilkudziesięciu minut.

Powikłania koronarografii

Mimo że koronografia jest stosunkowo bezpiecznym badaniem, może wiązać się z pewnymi ryzykami i powikłaniami, takimi jak:

 • Reakcje alergiczne na używane substancje kontrastowe
 • Zakażenia w miejscu nakłucia
 • Rzadkie przypadki uszkodzenia naczyń krwionośnych
 • Ryzyko związane z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego

Koronografia serca jest niezwykle przydatnym narzędziem diagnostycznym, pozwalającym lekarzom na dokładną ocenę stanu naczyń wieńcowych i planowanie odpowiedniego leczenia. Pomimo pewnych ryzyk związanych z procedurą, korzyści płynące z prawidłowej diagnozy i leczenia chorób serca są niepodważalne.

Bezpieczeństwo koronografii serca

Ważnym aspektem koronografii serca jest jej stosunkowo wysokie bezpieczeństwo. Pomimo możliwych powikłań, procedura ta jest przeprowadzana przez wyszkolony personel medyczny, co minimalizuje ryzyko powikłań. Dodatkowo, stosowanie nowoczesnych technologii oraz środków zapobiegawczych zmniejsza ewentualne zagrożenia związane z badaniem.

Koronografia a diagnostyka serca

Koronarografia serca odgrywa kluczową rolę w diagnostyce chorób serca, umożliwiając precyzyjną ocenę stanu naczyń wieńcowych. Dzięki uzyskanym podczas badania obrazom, lekarze mogą dokładnie zlokalizować zwężenia lub niedrożności tętnic wieńcowych, co jest kluczowe dla właściwego planowania leczenia pacjenta.

Ryzyko Opis
Reakcje alergiczne Może wystąpić reakcja alergiczna na używane substancje kontrastowe, dlatego ważne jest zgłoszenie ewentualnych uczuleń przed przeprowadzeniem badania.
Infekcje Zakażenia w miejscu nakłucia są rzadkie, ale istnieje ryzyko wystąpienia infekcji, dlatego konieczne jest zachowanie odpowiednich procedur higienicznych.
Uszkodzenie naczyń Choć to zdarzenie rzadkie, istnieje ryzyko uszkodzenia naczyń krwionośnych podczas wprowadzania cewnika, dlatego procedura jest przeprowadzana przez doświadczony personel medyczny.

Najczęściej zadawane pytania

 • Czy koronografia serca jest konieczna?
 • Jakie są alternatywne metody diagnostyczne dla koronografii?
 • Czy można odmówić wykonania koronografii serca?
Photo of author

Seweryn

Dodaj komentarz